Elke vrijdagavond hebben we een 2 uur durende bijeenkomst. Het programma tijdens deze bijeenkomsten wordt ingevuld vanuit een van de 8 activiteitengebieden: 


1. Uitdagende Scoutingtechnieken: 
activiteiten rondom een techniek, zoals hakken, stoken, kaart en kompas, routetechnieken, pionieren en kamperen.

2. Expressie: 
activiteiten waarmee je je kunt uitdrukken, zoals dansen, filmen, handvaardigheid, toneelspelen, muziek maken, schrijven.

3. Sport & Spel: 
sporten, postenspelen, ren-spelen, gezelschapsspelen en teamspelen.

4. Buitenleven: 
activiteiten rondom het beleven van de natuur en overleven in de natuur, zoals survival, kennis van plant en dier, milieu, natuurbeheer en weer.

5. Identiteit: 
activiteiten die te maken hebben met wie je zelf bent (zelfbeeld), welke levensovertuiging je hebt en de identiteit van je groep.

6. Internationaal: 
activiteiten rondom kennis over Scouting wereldwijd (bijvoorbeeld JOTA JOTI), internationale uitwisselingen en andere culturen.

7. Samenleving: 
activiteiten die te maken hebben met je eigen omgeving, het cultureel erfgoed en de maatschappij (maatschappelijke participatie).

8. Veilig & Gezond: 
activiteiten rondom voeding en veiligheid (zowel fysiek als emotioneel).