Geschiedenis

Sint Joris

De naam van onze groep is afkomstig van de heilige Sint Joris. Sint Joris heeft een draak verslagen en zijn naamdag wordt nog steeds gevierd op 23 april. In 2013 hebben wij een nieuw dasembleem en een nieuw logo gekregen.  

Geschiedenis Scouting Sint Joris Haaren

1944

In september 1944 werd onze vereniging opgericht door broeder Gervatius. Als benaming werd gekozen voor Rooms Katholieke Verkennerstroep Sint Joris Haaren. Deze naam is afkomstig van de heilige St. Joris. Sint Joris heeft een draak verslagen die zijn stad bedreigde. Zijn naamdag wordt nog steeds gevierd op 23 April. Er werd begonnen met een groep van ongeveer 12 verkenners. De eerste bijeenkomsten vonden plaats in de Boerenbond aan de Kerkstraat. Kort daarna verhuisde ze naar het parochiehuis aan de Kerkstraat.

1950 – 1960

In de jaren ’50 groeit de groep uit naar 30 verkenners.

1960 – 1970

In 1960 wordt een eigen gebouw gerealiseerd in de Torenstraat.

Het gebouw krijgt de naam De Goarshof. Het ledental blijft stijgen en de verkennerstroep groeit uit tot meer dan 40 leden.

1970 – 1980

In 1973 gaat de verkennerstroep op in de vereniging Scouting Nederland. De naam van de vereniging wordt Scoutinggroep Sint Joris Haaren. Daarna wordt het initiatief genomen om de vereniging uit te breiden met nieuwe speltakken. Door het oprichten van Rowans (1974), Welpen (1975), Kabouters (1976) en Gidsen (1977) groeit de groep enorm en worden plannen gemaakt voor een nieuw gebouw.

1980 – 1990

Na jaren van overleg wordt in 1981 gestart met de bouw van een nieuw gebouw  in het Leypad. Op 22 mei 1982 wordt het gebouw geopend. Ook dit gebouw krijgt weer de naam De Goarshof. In het nieuwe gebouw is ruimte voor nieuwe speltakken en in 1983 worden de Sherpa’s opgericht. Daarna volgt de oprichting van de Bevers in 1984.

1990 – 2000

In 1991 worden de Pivo’s toegevoegd. In de jaren ’90 groeit de groep uit tot een vereniging met 180 jeugdleden en 50 staf- en bestuursleden.

In 1995 bestond onze groep 50 jaar. In het weekend van 3 en 4 september gingen we met de hele groep naar St. Joris Weert in België. Op 23,24 en 25 september wordt het 50-jarig bestaan van de scoutinggroep uitgebreid gevierd. De festiviteiten werden gecombineerd met de bevrijdingsfeesten in Haaren. Er vond een feestavond plaats, een ontbijt voor het hele dorp, een heilige mis en een historische optocht.

In 1998 wordt de groep opgeschrikt door een brand in het scoutinggebouw. In de nacht van 31 oktober op 1 november woedt er een brand in het gebouw. De eerste verdieping van de rechtervleugel heeft zware brandschade. De rest van het gebouw heeft water-, roet-  en rookschade. 

2000 – 2010

Na het herstel vindt op 29 januari 2000 de heropening van het gebouw plaats.

Na de eeuwwisseling daalde het aantal jeugdleden van onze groep en vrijwilligers voor leiding- en bestuurstaken waren steeds moeilijker te vinden.

2010 – 2020

In 2010 bestaat Scouting Nederland 100 jaar. Er worden diverse activiteiten georganiseerd waar onze groep aan deelneemt. Ook wordt het spelaanbod en het uniform gemoderniseerd. In 2012 werd de speltak Blauwe Vogels opgericht. De groep bestaat nu uit ongeveer 60 jeugdleden in de speltakken Bevers, Welpen Mowgli, Welpen Shanti, Scouts en Blauwe Vogels. De groep heeft ongeveer 20 staf- en bestuursleden. Naast de al genoemde activiteiten en de wekelijkse speltakbijeenkomsten zijn door de jaren heen diverse activiteiten op verenigingsniveau ondernomen zoals gezamenlijke kampen, seizoenopeningen en JOTA-weekenden.

2020 – heden

In 2020 zouden we ons 75-jarig bestaan vieren. Dit is helaas door Covid-19 niet doorgegaan. Ook het jubileumweekend hebben we dat jaar moeten missen, maar door de inzet van verschillende jeugdorganisaties (zoals Scouting Nederland) heeft het zomerkamp van 2020 wel doorgang kunnen vinden. Door deze tijd zijn we behendiger worden in het online aanbieden van progamma’s aan de leden en de online communicatie onderling en waren we heel blij toen we in het voorjaar van 2021 na de tweede lockdown eindelijk weer activiteiten in en rond het scoutinggebouw konden ondernemen.