Huisreglement

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement wordt door de landelijke raad vastgesteld. Ook Scouting Sint Joris Haaren houdt zich hier aan. Besluiten die tussendoor door de landelijke raad worden genomen, zijn per direct van kracht. Ook als ze nog niet in het reglement zijn opgenomen. Voor actuele wijzigingen is het daarom van belang om ook de website van Scouting Nederland te raadplegen over dit onderwerp.