Contributie

Welkom bij Scouting Haaren

Lidmaatschap

Zodra je weet dat je lid wilt worden van onze vereniging, vul je het inschrijfformulier voor nieuwe leden in via deze link.  Daarna moeten je ouders een machtiging voor de contributie tekenen en is je lidmaatschap definitief.

Mochten er wijzingen in de persoonlijke gegevens plaats vinden, geef dit dat door aan de penningmeester. Denk daarbij aan adresgegevens, telefoonnummers. 

Contributie

De contributie wordt vier keer per jaar, door onze ledenadministratie, geïnd. De contributie van het derde kwartaal wordt voornamelijk besteed aan het zomerkamp. Ondanks dat er veel kosten aan een zomerkamp vast zitten, hoef je hiervoor niet meer te betalen dan de andere kwartalen.

De contributie verschilt per speltak, dit komt door verschillende factoren zoals duur en locatie van het kamp en de activiteiten door het jaar. Bij nieuwe leden kan de contributie van het eerste termijn afwijken, afhankelijk vanaf de maand dat het lid start. Onze voorkeur heeft automatische incasso. 

Contributiekosten per speltak

Speltak Contributie per kwartaal Eigen bijdrage 1 x per seizoen
Bevers € 29,-
Welpen Shanti € 34,-
Welpen Mowgli € 34,-
Scouts € 34,-
Blauwe Vogels € 36,- € 50,- (voor weekend, etentjes, grote uitstapjes en speciale activiteiten.)

Wat gebeurt er met de contributie?

De contributie is de belangrijkste inkomstenbron van onze vereniging, naast opbrengsten van eventuele acties en een jaarlijkse subsidie van de gemeente.

De contributie van de leden komt in zijn geheel bij de speltak van het lid terecht en wordt daar voornamelijk gebruikt voor de wekelijkse activiteiten, eten en drinken, de weekendjes en het kamp.

Stichting Leergeld

Indien het voor u als ouder te moeilijk mocht blijken om de contributie te betalen, kan u zich wenden tot Stichting Leergeld Oisterwijk. Stichting Leergeld wil kinderen uit Haaren, Heukelom, Moergestel en Oisterwijk wél laten meedoen op school, met sport, muziek of andere kunstzinnige vorming. De contributie wordt rechtstreeks vanuit Stichting Leergeld overgemaakt naar onze vereniging. Leergeld werkt in alle gevallen vertrouwelijk en met respect voor uw privacy.

Het is belangrijk dat u een aanvraag doet voor de aanvang van het nieuwe sportseizoen. U kunt hier de aanvraag doen.

Let op! Elk seizoen dient u een nieuwe aanvraag te doen!!!

Opzegging lidmaatschap en contributie

Wanneer je het lidmaatschap bij scouting Sint Joris Haaren wilt beëindigen dan vinden we dat erg jammer. Maar naast Scouting wachten er vast en zeker ook nieuwe avonturen en uitdagingen op je.

Opzeggen of afmelden van het lidmaatschap kan te allen tijde; we hanteren geen officiële opzegtermijn. De afmelding gaat officieel pas in per volgende betalingsperiode ook al komt het lid niet meer naar de bijeenkomsten. Scouting Sint Joris Haaren restitueert geen contributie wanneer een lid opzegt. Om het beëindigen van het lidmaatschap officieel te maken moet u een verzoek voor het stopzetten van de contributie mailen naar: penningmeester@scoutinghaaren.nl.

We vinden het fijn om in het bericht ook de reden van afmelden te horen, mogelijk kunnen we deze feedback gebruiken om onze opkomsten in de toekomst nog beter te maken. (We stellen het op prijs als je bij opzegging zelf ook een de eigen speltakleiding informeert!)

De automatische incasso vervalt automatisch als het lidmaatschap wordt opgezegd en de gegevens worden vernietigd.

Financiën

Onze groep is aangesloten bij Scouting Nederland. Voor elk lid betaalt onze groep een jaarlijkse afdracht aan de landelijke vereniging. Daardoor zijn leden van onze groep ook lid van Scouting Nederland. Scouting Nederland betaalt op haar beurt weer contributie aan de Europese en mondiale Scouting organisaties, waardoor alle leden ook lid zijn van die internationale verengingen. Hierdoor kunnen onze leden ook aan alle landelijke en wereldwijde activiteiten meedoen.

Ook betalen we jaarlijks een bedrag aan de regio. Dat geld wordt vooral besteed aan ondersteuning, scholing vrijwilligers en regioactiviteiten. 

Verzekeringen

Wij gaan ervan uit dat ieder lid van Scouting Sint Joris Haaren WA-verzekerd is en een ziektekostenverzekering heeft. Door lid te worden van onze vereniging ben je via Scouting Nederland secundair verzekerd voor ongevallen tijdens Scoutingactiviteiten en op weg naar en van deze activiteiten. De voorwaarden van deze verzekering zijn bekend bij Scouting Nederland.

De vereniging Scouting Sint Joris Haaren kan niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies, diefstal en/of beschadiging van goederen van haar leden tijdens scoutingactiviteiten of op weg van en naar de scouting/activiteiten.  

De vereniging kent geen collectieve reis-en bagageverzekering voor bijvoorbeeld een zomerkamp. Voor het afsluiten daarvan ben je dus zelf verantwoordelijk. Je kunt als scout gunstig een reis-en bagageverzekering afsluiten via Scouting Nederland.