Contributie

Contributie

Door de prijsstijgingen en subsidievermindering zijn wij genoodzaakt om een contributieverhoging door te voeren. Vanaf 1 januari 2024 zullen we de contributie verhogen.
Nieuwe contributie per 1 januari 2024:

  • Bevers – € 39,- per kwartaal
  • Welpen – Scouts € 44,- per kwartaal
  • Explorers – Blauwe Vogels € 46,- per kwartaal

Tevens is het de bedoeling dat de contributie voorafgaande van het kwartaal wordt afgeschreven. Het 1e kwartaal van 2024 zal begin februari worden afgeschreven. Vanaf het 2e kwartaal, gaan we aan het begin van het kwartaal innen (begin april).

Naast deze contributie verhoging zijn we ook druk bezig met het zoeken naar nieuwe acties voor de speltakken en vereniging om samen met onze leden en vrijwilligers inkomsten te genereren. Tevens zijn we ook sponsor-mogelijkheden in kaart aan brengen om op deze manier ook een gedeelte van de tekorten op te gaan vullen. Mocht iemand hierover nog ideeën of mogelijkheden voor weten dan staan we hier voor open.

Voor eventuele vragen over de incasso’s of andere financiële vragen kunt u contact opnemen met de penningmeester via de mail penningmeester@scoutinghaaren.nl .

Stichting Leergeld Oisterwijk

Wij willen jullie wijzen op Stichting Leergeld Oisterwijk:
Indien het voor u als ouder te moeilijk mocht blijken om de contributie te betalen, kan u zich wenden tot Stichting Leergeld Oisterwijk.

Stichting Leergeld wil kinderen uit Haaren, Heukelom, Moergestel en Oisterwijk wél laten meedoen op school, met sport, muziek of andere kunstzinnige vorming. De contributie wordt rechtstreeks vanuit Stichting Leergeld overgemaakt naar onze vereniging. Leergeld werkt in alle gevallen vertrouwelijk en met respect voor uw privacy.

U kunt meer informatie vinden en een aanvraag indienen via: https://www.leergeldoisterwijk.nl/#direct-aanvragen