Vrijwilligers

Vrijwilligers

Iedereen die bij Scouting Sint Joris Haaren helpt doet dit op vrijwillige basis. Wij zijn erg blij met de vrijwilligers die onze vereniging en stichting ondersteunen. Sommige staan wekelijks voor ons klaar om met de kinderen leuke activiteiten te ondernemen en voorbereiden, anderen ondersteunen ons door bijvoorbeeld te helpen in onderhoud, als kookstaf mee op kamp te gaan of mee te denken en praten in het bestuur.

Scouting Haaren is altijd op zoek naar vrijwilligers die zich voor de vereniging in willen zetten en ons komen helpen. Jij bepaalt zelf hoeveel tijd daar in gaat zitten en wat je wilt doen. Bij Scouting leer je op een natuurlijke manier verantwoordelijkheid dragen. Je leert eigen programma’s te initiëren, organiseert grote activiteiten (zoals een seizoensopening of kamp), bewaakt hiervoor budgetten, leert samenwerken waardoor je ook je eigen kansen op de arbeidsmarkt vergroten.

Lijkt het jou leuk om als vrijwilliger bij de scouting te komen helpen, neem dan contact met ons op!

 

Maatschappelijke stage

Wil jij graag een maatschappelijke stage lopen? Kom dan eens bij ons kijken, bij de scouting kun je ervaring op doen in het werken met kinderen, organiseren van activiteiten, samenwerken in een team en nog veel meer.

Scouting Nederland heeft als doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Maatschappelijke stage sluit hier goed bij aan. Scoutinggroepen betrekken jongeren van buitenaf graag bij hun activiteiten. Bij Scouting ben je samen actief, maak je veel plezier en leer je tegelijkertijd verantwoordelijkheid te nemen. De grote overeenkomst tussen maatschappelijke stage en Scouting is dan ook leren door te doen!

 

Deskundigheidsbevordering

Wij als Scouting Sint Joris Haaren vinden het belangrijk dat onze jeugdleden op een verantwoorde en veilige manier begeleid worden bij onze activiteiten. Vandaar dat wij werken aan deskundigheidsbevordering van onze stafleden.

Scouting Academy

Binnen Scouting Sint Joris Haaren hebben we twee praktijkbegeleiders die samen met de stafleden bekijken welke vaardigheden ze al in huis hebben. We kijken waar en hoe ze hun kennis en deskundigheid kunnen aanvullen of versterken om onze jeugd zo optimaal mogelijk te begeleiden in hun activiteiten. Dit kan bijvoorbeeld door het volgen van cursussen, trainingen of ervaring opdoen in de groep.

Het doel van Scouting Academy is om de vaardigheden die je als vrijwilliger binnen Scouting opdoet, ook buiten Scouting van waarde te laten zijn. Daarom worden deze vaardigheden, ook wel competenties genoemd, buiten Scouting officieel erkend. Zo zorgen we ervoor dat je als vrijwilliger vaardigheden opdoet die ook buiten Scouting gebruikt kunnen worden en heeft Scouting profijt van een gekwalificeerde leiding, want de kwaliteit van het Scoutingspel neemt tenslotte een belangrijke rol in binnen Scouting in Nederland.

Als een staflid aan die eisen van Scouting Nederland voldoet wordt hij/zij gekwalificeerd. Binnen elk stafteam moeten er een aantal gekwalificeerde stafleden actief zijn.

Meer informatie vind je op de website van Scouting Nederland.

(Verdiepings-)cursussen, trainingen, workshops en e-learning

Scouting Nederland en het trainingsteam van onze Regio organiseren vele cursussen en trainingen waar onze vrijwilligers (gratis) aan deel kunnen nemen. Om zo meer kennis en vaardigheden te verwerven en naar een kwalificatie toe te werken.

Ook zijn er op het internet e-learning modules en kunnen stafleden natuurlijk via ervaringen binnen onze eigen scoutinggroep ook veel leren. Kortom, genoeg mogelijkheden om zich te ontwikkelen en scholen.

EHBO

Scouting Sint Joris Haaren vindt het belangrijk dat er bij elke speltak minimaal 1 EHBO-er binnen het stafteam actief is. Hij/zij is verantwoordelijk voor de veiligheid binnen de groep, het aanvullen en evt. vervangen van de EHBO koffer en het verlenen van EHBO. Vandaar dat wij per stafteam een aantal stafleden de kans geven om een EHBO cursus te volgen op kosten van scouting Sint Joris Haaren.

Voor al deze vormen van deskundigheidsbevordering kunt u informatie opzoeken op: www.scoutpedia.nl of neem contact op met de praktijkbegeleiders via info@scoutinghaaren.nl

Vrijwilliger of maatschappelijke stage?

Wil jij vrijwilliger worden bij Scouting Sint Joris in Haaren of juist bij ons je maatschappelijke stage volgen? Wacht dan niet langer en neem contact met ons op!